HESTIA PODRÓŻE DLA PŁETWONURKÓW

Dla osób nurkujących polecamy dwa warianty ubezpieczenia:Warian Rozszerzony i Wariant Pełny

Zakres ubezpieczenia:

 

Zakres Ubezpieczenia

 


Wariant Rozszerzony

 

 

Wariant Pełny

Suma ubezpieczenia

i limity odpowiedzialności w złotych

Koszty leczenia i Assistance

200.000

500.000

Medyczny

+

+

Opiekuńczy

+

+

Transport

+

+

Ratownictwo w górach i na morzu

+

+

Pomoc w tłumaczeniu

1.000

1.000

Kontynuacja podróży

2.000

2.000

Zastępstwo kierowcy

4.000

4.000

Pomoc w podróży

Przedłużenie ochrony o 48 godzin

+

+

Opóźnienie środka transportu

500

500

Zabezpieczenie nieruchomości w Polsce

1.000

1.000

Przerwanie podróży

1.000

5.000

Pomoc prawna

-

10.000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

20.000

30.000

Śmierć w wyniku NNW

20.000

30.000

100% uszczerbku na zdrowiu

40.000

60.000

Rehabilitacja w Polsce

-

5.000

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

200.000

1.000.000

Bagaż

2.000

5.000

Opóźnienie dostarczenia bagażu

500

1.000

Pomoc w razie utraty środków płatniczych

+

+

Pomoc w razie utraty dokumentów

+

+

Dosłanie przedmiotów osobistych

+

+

Zakres terytorialny

świat bez USA,
Kanady, Chin i Japonii

świat

Możliwe rozszerzenia-za opłatą dodatkowej składki

Sprzęt sportowy- suma ubezpieczenia 5.000

opcja

opcja

Sport-dyscypliny wymienione w Załączniku 1

Rekreacyjne

+

+

Ryzykowne

opcja

opcja

Ekstremalne

-

opcja

Sport wyczynowy- tylko dla dyscyplin rekreacyjnych i ryzykownych

opcja

opcja

Praca- zawody wymienione w Załączniku 1

Niższego ryzyka

+

+

Podwyższonego ryzyka

opcja

opcja

Terroryzm

opcja

opcja

Choroba przewlekła

opcja

opcja

 + / tak - w zakresie ubezpieczenia 
- / nie - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 
opcja / możliwe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia