PRZED PODRÓŻĄ

Przed wyjazdem zagranicznym zbierz informacje dotyczące kraju podróży, przeczytaj opis danego kraju i sprawdź, czy nie figuruje w aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących - opis i ostrzeżenia.

Ponadto:

  • sprawdź aktualne przepisy wjazdowe 
  • sprawdź ważność Twojego paszportu i upewnij się co do konieczności posiadania innych dokumentów wymaganych przepisami kraju pobytu
  • wykup w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednie ubezpieczenie 
  • w przypadku wyjazdu do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej – uzyskaj w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniającą do podstawowego leczenia na terytorium UE (EKUZ nie pokrywa kosztów wszystkich badań lub zabiegów - sprawdź szczegóły na stronie NFZ)
  • zaopatrz się w kartę kredytową oraz zabierz ze sobą rezerwową sumę pieniędzy pozwalającą na powrót do Polski w każdych okolicznościach
  • pozostaw rodzinie lub zaufanej osobie plan podróży i – jeżeli jest to możliwe – adres lub numer telefonu, pod którym będziesz osiągalny; do rozważenia pozostaje zabranie ze sobą telefonu komórkowego z aktywnym roamingiem;
  • podaj organizatorowi wyjazdu dane osób, które należy powiadomić w przypadku zaistnienia problemów podczas pobytu za granicą
  • zabierz ze sobą słownik lub rozmówki – jeśli nie znasz języka obcego w stopniu komunikatywnym.